Encyclopedia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite

دائره المعارف بریتانیکا از دیرباز جز معروف‌ترین و معتبرترین منابع و مراجع محسوب می‌شده است. این مجموعه که در قالب یک DVD به حضورتان تقدیم می‌شود حاوی حجم عظیمی از اطلاعات است که در سه بخش اصلی دسته‌بندی شده است:

  • بخش اصلی

  • بخش دانش آموزی مناسب برای سنین 10 تا 14 سال

  • بخش کودک مناسب برای سنین 6 تا 10 سال

برخی از اطلاعات موجود در این لوح ارزشمند عبارتند از:

  • بیش از 74000 مقاله در بخش اصلی

  • بیش از 15800 مقاله در بخش دانش آموزی

  • بیش از 2600 مقاله در بخش کودک

  • فرهنگ لغات Webster

  • بیوگرافی بیش از 2000 نفر از رهبران جهان (از سال 2930 قبل از میلاد مسیح تا  به امروز)

  • بیوگرافی بیش از 2000 نفر از دانشمندان که در پیشبرد علم نقش به سزایی داشته‌اند.

  • و ...

 

 
ثبت سفارش قیمت:  20,000 ریال (دو هزار تومان)

 

Back