فهرست گیری موضوعی

Lynda Tutorial Packs (www.lynda.com)

Microsoft Excel 2007 Essential Training

Title: Microsoft Excel 2007 Essential Training

Stored on: 1 CD

Price: 12000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javascript Essential Training

Title: Javascript Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Access 2003 Essential Training

Title: Microsoft Access 2003 Essential Training

Stored on: 1 CD

Price: 12000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Visio 2003 Essential Training

Title: Microsoft Visio 2003 Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoshop CS2 Essential Training

Title: Photoshop CS2 Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ActionScript 3.0 in Flash CS3 Professional Beyond the Basics

Title: ActionScript 3.0 in Flash CS3 Professional Beyond the Basics

Stored on: 1 CD

Price: 12000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash CS3 Professional Essential Training

Title: Flash CS3 Professional Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiere Pro CS3 Essential Training

Title: Premiere Pro CS3 Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoshop CS For the Web

Title: Photoshop CS For the Web

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FrontPage 2003 Essential Training

Title: FrontPage 2003 Essential Training

Stored on: 1 DVD

Price: 18000 Rials 

Order: Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back

1  2  3  4  5  6  
website stats